הבדיקה דרישות מערכת הגדרה קיימת תקינות המלצות
דפדפן:
מערכת הפעלה:
רזולוציה מומלצת:
חוסם חלונות קופצים: הנחיה
בדיקת שמע:
Flash: תוסף פלאש מותקן
Acrobat תוסף אקרובט מותקן תוסף אקרובט מותקן במערכת
Office
Java Applet לחץ כאן להורדה